DVD

Prevádzkovateľ obchodu:

ModeRato
Lysiná 695
916 21  Čactice

 

Identifikačné údaje:

Peter Kliment - Semeš Recording
Lysiná 695
916 21 Čachtice

 

tel./fax: 032-7787479
T-Mobile: 0903-773387
Orange: 0907-747011
www.semesrecording.sk
e-mail: info@semesrecording.sk

 

IČO: 32785780
DIČ: 1029003668
IČ DPH: SK1029003668

Živnostenský list ev.č." Žo - 95/08523/002
zaevidovaný v živnostenskom registri pod reg.č. 1197/95

 

Bankové údaje:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 41724830/0900
IBAN: SK87 0900 0000 0000 4172 4830
SWIFT: GIBASKBX

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921873892/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0029 2187 3892
SWIFT: TATRSKBX

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 247373167/0300
IBAN: CZ92 0300 0000 0002 4737 3167
SWIFT: CEKOCZPP


Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

Titul bol pridaný do zoznamu obľúbených.

Pokračovať v nákupe Moje obľúbené